các phân tử nước chuyển động theo vòng xoáy tròn
Tháng Mười Một 29, 2022
Lý thuyết giải thích một số hiện tượng tự nhiên
Tháng Mười Một 29, 2022